Fritidsforeningen Andkær

Fritidsforeningen Andkær

Andkær-Sellerup er landsbysamfund på sydsiden af Vejle Fjord. Der bor omkring 1000 mennesker i området - størsteparten i de to landsbyer Andkær og Sellerup.
Andkær Skole er på flere måder centrum i lokalområdet. Først og fremmest står skolen naturligvis for undervisningen af de ca. 150 elever, der har deres daglige gang på skolen fra 0.-6. klasse. Men uden for skoletiden danner skolen rammen om en stor del af det fælles kulturelle liv, der er i lokalområdet.

For at skabe liv og sammenhold i lokalsamfundet og for at fremme det fælles kulturelle og sociale liv i området var der en gruppe borgere fra Andkær og Sellerupområdet,
der den 6. juni 1977 stiftede Fritidsforeningen i Andkær.
Foreningens geografiske område er i praksis Andkær skoledistrikt, der også indbefatter større områder i Brejning.

Foreningens bestyrelse vælges ved generalforsamlingen i april, og medlemmerne af bestyrelsen er borgere fra området. Bestyrelsen planlægger og er tovholder på de
aktiviteter og arrangementer der er i løbet af året. Ligeledes er bestyrelsen med formanden i spidsen det naturlige bindeled mellem lokalsamfundet og kommunen.
I løbet af året arrangerer foreningen fastelavnsfest, Sct. Hansfest, foredrag,
 
fællesspisninger og andre aktiviteter, der kan bidrage til et godt fællesskab og et levende lokalsamfund. I løbet af vinterhalvåret afvikles der også forskellige kurser på skolen –
for eksempel gymnastik og dans.
Alle foreningens aktiviteter annonceres i Trekantens Folkeblad og offentliggøres på hjemmesiden www.andkaer.dk.
 
Et vigtigt element i lokalsamfundets trivsel er, at vi er fælles omkring alle de aktiviteter, der er planlagt. Udover at deltage i selve arrangementet er det derfor også vigtigt og
nødvendigt, at borgere uden for Fritidsforeningens bestyrelse deltager i de praktiske opgaver, der er forbundet med arrangementerne. Og de, der har været med til at hjælpe, kan kun bekræfte, at det bestemt ikke er det kedeligste ved arrangementerne.
Så kom og giv en hånd med – og er du i tvivl om, hvordan og hvornår, så tøv ikke med at ringe til et medlem i bestyrelsen. På de følgende sider præsenterer vi den kommende sæsons program (med blå overskrift) og kursusaktiviteter (rød overskrift). Herefter er der diverse oplysninger omkring medlemskab af foreningen m.m. (grøn overskrift).

Vi ser frem til mange hyggelige, sjove, aktive, spændende stunder sammen med jer alle i området i den kommende sæson
 
Se mere på www.andkaer.dk

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator