Brejning lokalråd
Formål for Brejning Lokalråd
 

Lokalrådet er upolitisk og har til formål at virke for områdets særlige interesser samt skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af lokale opgaver.


Lokalrådet skal således

  • Være interesseorganisation og talerør for lokalområdet overfor offentligheden og myndighederne - f.eks. byråd og region
  • Bidrage til formulering af planer og politikker for vort område herunder udviklingsstrategier og målsætninger
  • Søge opbakning til udviklingsinitiativer fra foreninger, institutioner, virksomheder og borgere
  • Være koordinator for udviklingsinitiativer i området således at opgaver prioriteres og modstridende initiativer undgås i forbindelse med ansøgninger til finansiering fra diverse puljer og fonde.

 

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator