Børkop lokalråd
I april er der fokus på den åbne dialog om lokalområdets udvikling
 
I Børkop lokalområde er der mange, der føler, at lokalområdet tilsidesættes i de politiske prioriteringer og budgetforhandlinger, selv om lokalområdet andre steder i kommunen ses forfordelt, fordi vi i lokalområdet har ”Børkop Mafiaen”.
 
Men hvis lokalområdet ikke er blevet tilgodeset i forhold til ønsker og den skattebetaling, som kommer fra lokalområdet, kan det vel i lige så høj grad skyldes, at foreninger, erhvervsliv m.v. ikke har været gode til at stå sammen i prioriteringen af de ting, der betyder noget for lokalområdet.
I april måned er der derfor flere muligheder for at tage fat på en åben dialog om, hvad der kan styrke Børkop lokalområde.
 
Den 6. april kl 17.30 – 21.30, er der på Vingsted - Hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten årsmøde for alle lokalråd i Vejle Kommune.
Den 12. april kl. 20-22 er der bestyrelsesmøde i Børkop Lokalråd. Disse møder er åbne for alle borger, foreninger, virksomheder og institutioner i lokalområdet. Så bestyrelsen håber, interesserede vil møde op til en debat om, hvilke aktiviteter, der skal fokuseres på i 2016 og 2017. Mødet holdes i Børkop Kulturhus.
 
Den 14. april kl. 19,30 – 21,30 er der politisk cafe i Markant, Børkop Kulturhus. Her stiller lokalområdets 6 byrådspolitikere op til en åben debat om udviklingen i Børkop. Vi håber mange virksomheder og borgere ligeledes vil deltage i dette møde.
 
Endelig har kommunens borgmester Arne Sigtenbjerggård inviteret mig til et møde om samspillet mellem kommunen og lokalområdet, når der skal træffes beslutninger, der i væsentlig grad berører lokalsamfundet. Mødet er kommet i stand på foranledning af min undren over den proces, lokalområdet oplevede i forbindelse med plejeboligstrategien.
 
Håber april måned dermed medvirker til at styrke de åbne ærlige samspil mellem lokalsamfundet og vore byrådspolitikere.
 
 
 
 
 

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator